Price : ₹9600000 Solapur Dipak Satale
10-03-19 0 Hits

Type: Sale


विकणे विकणे शेत जमिन विकणे

 सोलापूर शहरापासून आगदी १५ कि मी अंतर, सोलापूर - पूणे मेन रोड पासून अगदी ५०० मी अंतरावरील ३ एकर ५ गूंठे शेती विकणे आहे... 

1.5 km आंतरावर MIDC
२० गुंठ्यामध्ये मोठे शेड, गोडाऊन, ३ रूम, अॉफिस.... 
बांधकाम केलेली विहीर, विहरीला भरपूर पाणी... 
अगदी जवळच 600 मी.अंतरावर उजनी धरणाचा (कॅनॉल) कालवा... 
शेताला तुळजापूर बायपास डांबरी रोडवर.... 
 सध्या २.5 एकर ऊस.... 
 पाहण्याचे map वरील ठिकाण... Goatbazzar.com https://maps.app.goo.gl/LfqfB

 Please contact what's app number 9730435603

मोहोळ सोलापूर


Send Message Phone: 9730435603


QR code

Related ads

Land

20 एकर जमीन विकणे आहे   शेती साठी उत्तम प्रकारची जमीन  सध्या शेतामध्ये पपई पीक उभे आहे  2 महिन्यामध्ये पपई चालू होण्याच्या कंडिशन मध्ये  शेती साठी उजनी धारणा वरुण 6 इंची पाईपलाईन व 20HP मोटार उपलब्ध    शेतामध्ये 3 विहिरी त्यांना मुबलक पाणी  सर्व… Pune Division

land

जमीन भाडे तत्वावर देणे आहे  I want give my own land on lease if any one interested call me on 9834675062 Maharashtra

Land

उत्तम प्रकारचे ५एकर शेती विकणे आहे संपुर्ण शेती फुल दहा फुटापर्यत काळी जमीन आहे Solapur

Kdknath Chicken

कडकनाथ कोंबड्या विक्रीसाठी उपलब्ध  Solapur

गिर गाई तूप

गिर गाई तूप विक्रीस उपलब्ध Deshi/gir jatichya gay chaya dhudha pasun paramparek pdhatine banwlele-tup/ghee No.no.9975925540 Solapur


Report this ad