Land Land

Solapur
  • Publish Date: 30-01-19
  • Price: ₹60000000

100 एकर जमीन आहे आणि 2 वर्ष यावर कोणतेही पीक घेतलेले नाही व ही जमीन आम्हाला विकायची आहे जर कोणी 25 एकर किंवा 50 एकर कोणाला पाहिजे असेल तरीही देऊ शकतो जमीन 6 लाख एकर विकणे आहे जर घ्यायची असेल तर भाव कमी केला जाईल 100 ekr jamin hai aur 2 saal koi bhi fasal…

100 एकर जमीन आहे आणि 2 वर्ष…

Type: Sale

Solapur   30-01-19 Land ₹60000000