Price : ₹100 Maharashtra Nitin Nagode
26-04-18 0 Hits


आमच्याकडे गावरान कोंबड्या विक्रीस उपलब्ध आहेत 
आम्ही दोन महिन्या पासून पोल्ट्री फार्म चालू केले आहे.
आम्हाला त्यामधून भरपूर उत्पन्न मिळाले आहे.
आम्ही गावरान पिल्लं व कोंबड्या पाळतो.
आम्हाला त्यामधून भरपूर अनुभव पण आलेला आहे.

At dighi post salbatpur tel Newasa dist Ahmednagar


Send Message Phone: 7350675799


QR code

Related ads

Pomegranate

उत्तम प्रतीचे डाळिंब विक्रीसाठी उपलब्ध  We have a good quality pomogranate for Sale.. contact me on following details.. Maharashtra

जिर्याचे बी विकणे आहे

जिरे विकणे आहे  स्वतः घरी केले आहे  Maharashtra

Taro

अळु हि प्रत्येक आठवड्यात तीन पोते निघतात  व ते स्व:छ पाण्यात आहे  ती विकणे आहे   Maharashtra

Sell a Best Quality Gir Cow

उत्तम प्रतीची गीर गाय विकणे आहे  Maharashtra

गाय पाहिजे

Hf जाती च्या गाय विकत पाहिजे चांगल्या जातीच्या गाया पाहिजे विकरी साठि संपर्क  9172712530 Satara Division


Report this ad