Jarshi cow for sale Jarshi cow for sale

Pune Division
  • Publish Date: 18-10-17
  • Price: ₹75000

Jarshi cow for sale, which pregnant date is 28/01/2017. Milk was given in preveiosly 17 litre.

Jarshi cow for sale, which…

जमनापरी, सिरोही, उस्मानाबादी उपलब्ध जमनापरी, सिरोही, उस्मानाबादी…

Aurangabad Division
  • Publish Date: 10-10-17
  • Price: ₹12000

जमनापरी, सिरोही, उस्मानाबादी जातीचे नर व मादी बकरे योग्य दरा मध्ये विकत मिळतील. अत्याधुनिक व सुसज्ज अशा गोट फार्म मध्ये उत्तम पद्धतीने वाढविलेले निरोगी व सशक्त असे तोतापरी, जमनापरी, सिरोही, उस्मानाबादी, जातीचे नर व मादी बकरे योग्य दरा मध्ये विकत मिळतील. …

जमनापरी, सिरोही, उस्मानाबादी…

Goat Goat

Solapur
  • Publish Date: 30-08-17

All type of goat for sell  आमच्याकडे सर्वे प्रकारच्या शेळी व बोकड मिळतील

All type of goat for sell …

Shirohi goats Shirohi goats

Nashik Division
  • Publish Date: 30-08-17
  • Price: ₹8000

6 male goat for sell on occasion of eid 6 बोकड ईदसाठी विकायचे आहे 

6 male goat for sell on…

कडकनाथ कोंबडी कडकनाथ कोंबडी

Maharashtra
  • Publish Date: 08-09-17
  • Price: ₹30

Kadaknath hen and eggs for sell 1.5 to 2 kg hen available कडकनाथ जातीचे कोंबडी व अंडी विकणे आहे. 1.5-2 किलो वजनाचे कडकनाथ कोंबडी उपलब्ध, तसेच ताजे व शुद्ध अंडीही विक्रीसाठी उपलब्ध mo.no:-9422462912

Kadaknath hen and eggs for…