उन्हाळी तीळ लागवड

04-01-18  उन्हाळी तीळ लागवड

जमिन

बियाणे

बीजप्रक्रिया

पेरणी

खत

नांगे भरणे

पाणी व्‍यवस्‍थापन
                         

Read more

लसूण घास

03-01-18


             सदाहरित चाऱ्याचे पीक म्हणून लसूणघास ओळखला जातो. प्रमाणशीर , खत तसेच पाण्याचा नियोजनबद्ध

Read more

केळी

20-12-17

प्रस्‍तावना

शास्‍त्रीय नांव - मुसा पेंराडिसीएका

कुळ - मुसासीड (कर्दळी) 

विशेषत - एकदलीय, मऊ

Read more

हरबरा लागवड

20-12-17

हरबरा लागवड


साधारणपणे जगातील एकून हरबऱ्याच्या पिकापैकी ७८% पीक भारत व ९% पीक पाकिस्तानात पेरले

Read more