शेडनेट हाऊस उभारणी

31-01-17

शेडनेट हाऊस उभारणी:-


                                                          शेडनेट हाऊसचा उपयोग प्रामुख्याने हंगामी व बिगर

Read more

भाजीपाला सल्ला

29-01-17

भाजीपाला सल्ला


- उन्हाळी हंगामातील वेलवर्गीय भाजीपाला पिकाच्या लागवडीसाठी जमिनीची पूर्व

Read more

निमॅटोडस्

23-01-17

    


निमॅटोडस् हे सुक्ष्मदर्शकाद्वारे दिसणारे अत्यंत लहान आकाराचे सुक्ष्म असे जीव आहेत. यात दोन

Read more

पिथियम-PYTHIUM

19-01-17

              

                             सर्वच भाजीपाला, फळ पिके, फिल्ड पिके यांच्यावर पिथियम या उमायसिटीस मुळे मुळकुज,

Read more