रेशमी उद्योग

01-10-17

रेशीम उद्योग

 
 
दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुट पालन व्यवसाय या सारखाच रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक

Read more

तुती लागवड

01-10-17

हवामान


महाराष्ट्र राज्याची कृषि विषयक हवामानाची परिस्थिती बघता तुती पाल्याचे बारमाही उत्पादन

Read more

शेती सोबत कुकुट पालन

13-09-17

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आपल्या देशात शेतीच्या माध्यमातून पिकवल्या जाणाऱ्या अन्न धान्या

Read more

हिरवळीचे खत – ढेंचा

11-08-17

 


       वखाराच्या (कुळवाच्या) आडव्या उभ्या पाळ्या देवुन शेत तयार करुन घ्यावे. त्यानंतर दीड ते दोन फुट

Read more

मोती उत्पादन

06-07-17

मोती उत्पादन काय आहे ? 


मोती हे एक नैसर्गिक रत्न आहे जो शिंपल्या पासून बनतो 
भारता समवेत जगात

Read more

बांबू : एक कल्पवृक्ष

13-05-17

बांबू : एक कल्पवृक्ष


गोषवारा :
               बांबू हे जलद गतीने वाढणारे काष्ट गवत आहे. ग्रामीण व शहरी

Read more

जायफळ यशस्वी लागवड

03-05-17

जायफळ यशस्वी लागवड

  

जायफळ शास्त्रीय नाव - Myristaca fragrans आणि घराणे - Myristicaceae आहे.
जायफळाचे मुळस्थान

Read more