कोरफड लागवड

24-03-18


                कोरफडीचा वेगवेगळ्या आजारात उपयोग करता येतो. अनेक रोगांवर हा उपाय रामबाण ठरतो. कोरफडीत

Read more

लिंबू लागवड

20-03-18                                         लिंबू लागवडीसाठी रोपे रंगपूर लिंबावर डोळा भरून किंवा बियांपासून तयार करतात.

Read more

कोथिंबीर लागवड

20-03-18


यशस्वी कोथिंबीर (धना) लागवड


महत्त्व : ज्याप्रमाणे मिठाविना आहार आळणी लागतो त्याचप्रमाणे

Read more

डाळिंब लागवड

20-03-18


                डाळिंब हे अतिशय कणखर, काटक व अवर्षणप्रवण क्षेत्रात खडकाळ जमिनीतही चांगला प्रतिसाद देणारे

Read more

पेरू लागवड

20-03-18


यशस्वी लागवड पेरूची

 पेरूचे मूळस्थान मेक्सिको असून पेरूची लागवड, भारत, मलाया, ब्रम्हादेश,

Read more

अंजीर लागवड

18-03-18


प्रस्‍तावना

व्‍यापारी दृष्‍टीने अंजीराची लागवड फकत महाराष्‍ट्रातच केली जाते. सध्‍या

Read more

कलिंगड व खरबूज लागवड

17-03-18


प्रस्तावना

महाराष्ट्रामध्ये कलिंगड व खरबूज ही दोन पिके घेतली जातात महाराष्ट्रात कलिंगडाची

Read more

काकडी लागवड

16-03-18


काकडी लागवड

प्रस्‍तावना

काकडी हे भारतीय पिक असल्‍याने सर्व देशभर याची लागवड केली जाते. काकडी

Read more

कांदा लागवड

28-02-18


कांदा उत्पादनाचे तंत्रज्ञान

भारतीय लोकांच्या आहारात कांद्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे.

Read more