Beed District balu garje
31-01-18 0 Hits


Sell best quality Eggplant
उत्तम प्रतीचे वांगी विकणे आहे 

8 दिवसात 250 किलो माल रहातो मंजरि

गँलन 100किलो

तालुका जिल्हा नाशिक गाव शिवणगाव


Send Message Phone: 9623972471


QR code

Related ads

alvera

कोरफड पिकाबददल माहिती १) कोरफड पिकाला मिळणारा भाव  २) कोरफड पिक विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची माहिती उदा - मोबाईल नं - ठिकाण ३) रोपे विक्रेत्यांची माहिती उदा - मोबाईल नं - ठिकाण   Beed District

बांबु विक्रीला आहे

बांबु विकणे आहे एक ट्रक माल आहे Beed District

Sell a Best Quality Dangar

 विक्रीसाठी माल उपलब्ध 4 ते 6दिवसात  15 ते 20 टन एक साईज Beed District

कांदा विकने आहे

लाल कांदा, 350 गोनी,  Beed District

बांबु विक्रीला आहे

आताच तोडलेले 2000 बांबु विक्रीला आले. लांबी 15 ते 25 फुट. Beed District


Report this ad