मका चारा मका चारा

Osmanabad District
  • Publish Date: 25-09-19

नमस्कार सर्व शेतकरी बांधून जनावरांच्या चाऱ्यासाठी एक एकर चा मकेचा प्लॉट आहे गाई माशी चाऱ्यासाठी मकेचे कणसे दुधाळ आवस्तेत आहेत तरी कोणाला चाऱ्यासाठी लागणार असेल तर खालील मोबाईल नं वरती संपर्क साधावा धन्यवाद???????????? नाव नितीन वसगडेकर A.D po :-कपिलापुरी…

नमस्कार सर्व शेतकरी बांधून…

Type: Sale