Price : ₹2 Sangli प्रशांत पाटील
28-11-18 0 Hits

Type: Sale


आमच्याकडे उत्तम प्रतीचे ऊसाची रोपे भेटतील, 
सांगली महाराष्ट्र

भोसे सांगली


Send Message Phone: 9964633232


QR code

Related ads

पपई

उत्तम प्रतीची पपई विक्रीसाठी उपलब्ध Good Quality Direct sale of Aggariclutr Kolhapur

Land

10 एकर जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध  १० Sell a land Sangli

Seedling planter

Seedling planter is used for sowing Seedling and it is used by all modern Farmers.  It Saves MONEY AND TIME OF ALL FARMERS   We manufacture all types of Seedling planter and fertilizer planter and seed planter.  Sangli

शेंगा फोडणी यंत्र

Y4C0EKOTwIoशेंगा फोडणी यंत्र हे यंत्र सहजपणे हाताळता येते. ताशी २५ ते ३० किलो शेंगा सहज फोडता येतात. या यंत्रात शेंगाच्या साईज प्रमाणे ॲडजेस्टमेंट करता येते. यंत्राचे सर्व पार्ट लोखंडी असुन ब्रश भिडाचे आहेत. त्यामुळे झिरो मेंटन्स आहे. सदर यंत्र माफक दरात… Sangli

Shri Enterprises

E_rcJ2jvKuQE_rcJ2jvKuQ Sangli


Report this ad