Price : ₹54 Maharashtra Aditya Chavan
25-02-19 0 Hits

Type: Sale


उत्तम प्रतीची पांढरी सिडलेस द्राक्ष विकणे आहे.
क्षेत्र - ०.८० आर.  (Area -0.80 R)
वान -विजय चमन. (Variety - vijaychaman)
मण्यांची लांबी - ३०-३५ mm (point in between 30 to 35 mm)

A p Uddhat Tal Indapur Dist pune


Send Message Phone: 7776088024


QR code

Related ads

Pomegranate

डाळिंब विक्रीसाठी उपलब्ध pomegranate ready for sell good quality Maharashtra

पपई

उत्तम प्रतीची पपई विक्रीसाठी उपलब्ध Good Quality Direct sale of Aggariclutr Kolhapur

शेतीसाठी जमीन

सातारा जिल्ह्यात 10 एकर जमीन हवी कराड तालुका असल्यास योग्य, शामगाव,मसूर,उंब्रज पाटण तालुका ही चालेल Maharashtra

मेथी विकणे आहे

उत्तम प्रतीची मेथी विकणे आहे Maharashtra

Land on rent

land on rent  शेतजमीन भाड्याने देणे आहे  Maharashtra


Report this ad