Nashik Division रामदास भिमा आव्हाड
07-07-19 0 Hits

Type: Sale


उस्मानाबादी 2 दात असलेली बोकड विक्रीसाठी उपलब्ध

नाशिक


Send Message Phone: 9604413807


QR code

Related ads

गांडुळ खत

शेतीसाठी उपयुक्त असणारे गांडुळ खात विक्रीसाठी उपलब्ध चांगल्या प्रतिचे गांडुळ खत योग्य दरात मिळेल Nashik Division

Natural Goat Farms

नॅचरल गोट फार्म  उत्तम जातिवंत  जमनापारी,  तोतापरी,  बार्बरी,  आफ्रिकन बोर जातीच्या शेळ्या व बकरे विकत मिळतील. घरी किंवा फार्म वर पाळण्यासाठी खात्रीशीर व योग्य वाजवी किंमत. संपर्क करा. नॅचरल गोट फार्म, औरंगाबाद फोन न. ९२८४६७८७३३ / ७३८७५०८६३० Aurangabad Division

Soyabean

Soyabean variety- KS 441 Nashik Division

शेत जमीन विकणे आहे

शेतजमीन 15 एकर विकणे आहे  Nashik Division

Goat

३/४ महिन्याचे बोकड पाहिजे Maharashtra


Report this ad