Price : ₹15000 Sangli Janardhan Yadav
24-12-18 0 Hits

Type: Rent


सातारा, सांगली, सोलापूर भागातील जमीन भाड्याने घेणे आहे.
5/10/15 एकर.
उत्तम पाण्याची सोय
असल्यास संपर्क
9156836509

सातारा


Send Message Phone: 9156836509


QR code

Related ads

Marigold flower

marigold flower for sell कलकत्ता झेंडु विकणे आहे. Sangli

green Glory पाँलिहाऊस शेडनेट हाऊस काकडी

sramon's seeds  पाँलिहाऊस ,शेडनेट हाऊस  green Glory  काकडी   variety name green Glory विक्रीसाठी उपलब्ध Sangli

2 50 एकर जमीन विकाची आहे

2.5 एकर सावनेर ला निलगाव ला आहे ती wcl ला जाणारी आहे सेक्शन 4 लागलेले आहे लोकेश गिरडकर Maharashtra

Fish Seeds

आमच्याकडे सर्व प्रकाचे मस्त्य बीज मिळतील  Sangli

शेतीसाठी जमीन

सातारा जिल्ह्यात 10 एकर जमीन हवी कराड तालुका असल्यास योग्य, शामगाव,मसूर,उंब्रज पाटण तालुका ही चालेल Maharashtra


Report this ad