Pune Division Ajit Tarange
22-05-18 0 Hits

Type: Buy


रोपे पाहिजे
1) पोपई 
२)कलिंगड 
३)आंबा 
४)शेवगा 
५)कांदा
६)बटाटा 
७)आल 
८)मिरची 
९)इतर

 टिप . ३ टन असावे मोबाइल नंबर ९९६०६०२७२५

Ap Readni tel Indapur Dist Pune


Send Message Phone: ९९६०६०२७२५


QR code

Related ads

VSI - MICROSOL

नमस्कार, जे शेतकरी ठिबक सिंचन द्वारे ऊस पिकाला नियमित खते देतात त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधी आली आहे.  आपल्या कारखान्याच्या ऊस विकास विभागाकडे व्ही. एस. आय. चे मायक्रोसोल हे सुक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खत 5 किलो च्या पॅकेज मध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहे. एकरी 10… Pune Division

सर्व प्रकारचा भुसा उपलब्ध

नमस्कार,  सर्व शेतकरी साठी आम्ही संपुर्ण महाराष्ट्रात 1.सोयाबीन भुसा 2.तुर भुसा 3.हरभरा भुसा त्यांच्या शेतात पोच करतो. तसेच आम्ही येत असलेल्या हंगामातील भुसा सुधा घेउन येत आहोत.  आमच्याकडे १.गाई २.म्हशींसाठी ३.शेळी यांच्यासाठी लागणारा ताजा चारा मिळेल.… Pune Division

fresh oyster mushrooms

Fresh Oyster Mushrooms 400 Rs KG  7276444776 Pune Division

कलिंगड व खरबूज पाहिजे

कलिंगड व खरबूज पाहिजे Pune Division

जरसी गाय विकणे आहे

जरशी गाई विकणे आहे  Pune Division


Report this ad