Price : ₹15 Karnataka Garava
29-03-18 0 Hits


उत्तम प्रकारचा कांदा विकणे आहे 
The onion for sale 
 Great quality & colour 
And size 

A/p soundalga tal Chikkodi


Send Message Phone: 7618749315


QR code

Related ads

द्राक्ष बाग विकने आहे

6 एकर द्राक्ष बाग विकने आहे, नदीचे पानी , बोरचे पानी उपलब्ध आहे Karnataka

देशी लसून मिळेल

आमच्याकडे देशी लसून मिळेल.  रणजित कोल्ड्रिंक्स कामती खुर्द  Solapur

Agriculture Land For Sell

6 एकर द्राक्ष बाग असलेली शेती विकने आहे , 2 बोरवेल, नदीचे पाणी असलेली जमीन Karnataka

Sri Gowri nursery

Sugar cane vegetable or crop available Karnataka

शेत जमीन विकने आहे

मिरज पासून 30 किलोमीटर वर कर्नाटक हद्दित असलेली 5 एकर 24 गुंठे बागायती जमीन विकने आहे नदीचे व विहरीचे पानी  Karnataka


Report this ad