Latur District Omkar
02-11-18 0 Hits

Type: Sale


2 एकर कोथिंबीर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे 
2 acr Coriander for sale

Latur


Send Message Phone: 8983100952


QR code

Related ads

Native or Gavran seeds of leafy vegetables

 मेथी, पालक, शेपू, कोथिंबीर, इत्यादी फक्त सुगंधीत  गावरान बी पाहिजे. Need native seeds of all Indian leafy vegetables like Methi, Palak, Shepu, Kothimbir which would have good aroma. Gavran variety. Contact : Atul Muley- 9867376989 Maharashtra

Tulsi farming

सर्वाना नमस्कार मला तुळसी ची शेती करायची आहे,कोणी ऍग्रिमेंट करून जर करत असेल तर मला संपर्क करावा Hi every one, i am Akash Ujgare from pune i want to start tusli farming with agreement if any one do plz tell me.  Thanks  Akash  9011171701 ( Whatsapp… Pune Division

शेवगा रोपे

शेवग्याची रोपे पाहिजेत  Shevga rope pahijet arjent  Ahmadnagar

जिर्याचे बी विकणे आहे

जिरे विकणे आहे  स्वतः घरी केले आहे  Maharashtra

Taro

अळु हि प्रत्येक आठवड्यात तीन पोते निघतात  व ते स्व:छ पाण्यात आहे  ती विकणे आहे   Maharashtra


Report this ad