Pune Division चक्रधर एकनाथ पोटवडे
07-07-18 0 Hits

Type: Buy


1) आंध्रा कडिपत्ता बियाणे पाहीजे
2)1 किलोग्राम

खेड पुणे


Send Message Phone: 9767066851


QR code

Related ads

कुंभार ऊस रोपवाटिका

अनुभव व विश्वासातून शेतकऱ्यांचा पसंतीस उतरलेले नाव कुंभार ऊस रोपवाटिका शिरदवाड आमचेकडे  Co 86032 फुले 265 MS 10001 VSI 8005 या व अन्य सुधारित जातीची उसाची रोपे तयार व ओर्डरीप्रमाणे तयार करून मिळतील Kolhapur

जरसी गाय विकणे आहे

जरशी गाई विकणे आहे  Pune Division

मिलीया डुबीया

मिलीया डुबीया रोपे विक्रीसाठी उपलब्ध  अल्पकाळच लखपती करणारा पिक  Pune Division

Land

जमीन विकणे आहे , पुणे सोलापूर हायवे पासून 500 फुटावर आहे , गुणवरे वस्ती ,स्वामी चिंचोली,तालुका दौंड,जिल्हा पुणे एक एकर जमीन आहे त्यातील 11 गुंठे विकायची आहे सातबारा , वडिलांच्या नावावर आहे  . मोबाईल नंबर : 7620480010 Pune Division

हिरवी मका विकणे आहे

हिरवी मका विकणे आहे Pune Division


Report this ad