Maharashtra Jitendra Pusatkar
19-01-19 0 Hits

Type: Sale


ओम साई अग्रीकल्चरल सर्विसेस 
ही कंपोस्ट खत तयार करतात तसेच सेंद्रिय( ऑरगॅनिक) शेती साठी लागणारे सर्वं खते, फवारणी औषधे, आपल्या कडे उपलब्ध आहेत. गांडूळ खत, 
जीवामृत, 
कोंबडी खत, 
तसेच खतांच्या गोळी स्वरूपात तयार करून दिल्या जातात.

At post Fetri tal di Nagpur 441501


Send Message Phone: 8275282435


QR code

Related ads

Onion and ginger for sell

कांदा व आले विक्रीसाठी उपलब्ध Bulk quantity of onion and Ginger is ready to sell plz contact if interested Maharashtra

Honey

मध विक्रीसाठी उपलब्ध  Organic Honey Maharashtra

मका चारा विकणे आहे

मका (चारा) विकणे आहे... जत. ता जत  जि.सांगली ४१६४०३ फोन नं.-९७६४७१११८१ Maharashtra

sweet corn

मकेची कणसे विकणे  Sweet corn for sale Maharashtra

MIDC plot

अहमदनगर,सुपा,पारनेर MIDC मधील प्लॉट विक्रीसाठी उपलब्ध Midc plot for sell in ahmednagar supa parner industrial area plot area 30,000 Sq foot Bcc  Watar Power Well developed  Shed  Maharashtra


Report this ad