Ahmadnagar Anand talule
23-11-17 0 Hits


I want buy onion replantation machine.
कांदा रोप लागवड मशीन हवी आहे.इच्छुक विक्रेत्यांनी संपर्क करावा

At Nimgaon Ghana. post Bhalavni. Tal& dist Ahmednagar.


Send Message Phone: 7588029932


QR code

Related ads

fish

मत्स्य कटला, राहु, = 25 हजार.  मासे विकणे आहे  अमोल भगवानराव डाके.  सारोळा बद्दी, जामखेड रोड. तालुका- नगर. जिल्हा- अहमदनगर. मो. ९९२१७५३५०९\९८५०४०४३३९ amoldake573@gmail.com Ahmadnagar

सिड्स आॅईलमिल मशिन पाहीजे

मिनी सिड्स आॅईलमिल मशिन पाहीजे.सिगंलफेज सुर्यफुल,शेगंदाने,करडी आॅईल बनवन्यासाठी.. Maharashtra

Organic farming

आमच्या कडे सैंदीय शेतीतील चवीला गोड अशी ज्वारी योग्य भावात मिळेल Ahmadnagar

Sell a Tractor Rotavator

ट्रॅक्टर राऊटर विकणे आहे  Sell a Tractor rotavator Maharashtra

Sirohi goat Bokad

Bakari id Sathi Sirohi Bokad vikane ahe.vajan 70 kg Ahmadnagar


Report this ad