Solapur Shashi Pawar
21-11-18 0 Hits

Type: Sale


सागर अग्रो सेल्स 
शासकीय अनुदानास पात्र औजारे व कुट्टी मशीन उपलब्ध 

दर्जेदार शेती उपयुक्त १५ ते १६ एच.पी पर्यंत सर्व प्रकारच्या औजारे उपलब्ध 


पंढरपूर


Send Message Phone: 9850533630


QR code

Related ads

नेटसर्फचे सर्व प्रकारची जैविक खते मिळतील

बायो 95 चे फायदे  1)कीटकनाशकांचा प्रभाव वाढवून त्यांच्या वापराचे प्रमाण कमी करत जाते 2) कीटक नाशकांवर होणारा खर्च कमी करते 3) पावसापासून संरक्षण करते 4) ऊन्हापासून संरक्षण करते  5) किड आळीला पळून लावते 6)पानांना जून करते  7) नैसर्गिक अन्न मिळवून देते  8)… Solapur

गावरान चविची बिगर पाँलिश तुर दाळ विकणे आहे

गावराण चविची बिगर पाँलिश तुर दाळ विकणे  आहे. Solapur

Tractor loader

We are mfg all tractor loader  It is very useful for farmers for lift cow dung soil. For more details call 8685929213 Andhra Pradesh

मका

हिरवा मका चार विकणे आहे Hirawa Maka chara Vikne Solapur

Shri Enterprises

E_rcJ2jvKuQE_rcJ2jvKuQ Sangli


Report this ad