Solapur Shashi Pawar
21-11-18 0 Hits

Type: Sale


सागर अग्रो सेल्स 
शासकीय अनुदानास पात्र औजारे व कुट्टी मशीन उपलब्ध 

दर्जेदार शेती उपयुक्त १५ ते १६ एच.पी पर्यंत सर्व प्रकारच्या औजारे उपलब्ध 


पंढरपूर


Send Message Phone: 9850533630


QR code

Related ads

बागायती जमीन विकणे आहे

विकणे विकणे शेत जमिन विकणे सोलापूर शहरापासून आगदी १५ कि मी अंतर,  सोलापूर - पूणे मेन रोड पासून अगदी ५०० मी अंतरावरील ३ एकर ५ गूंठे शेती विकणे आहे...  1.5 km आंतरावर MIDC,  २० गुंठ्यामध्ये मोठे शेड, गोडाऊन, ३ रूम, अॉफिस....  बांधकाम केलेली विहीर, विहरीला… Solapur

मका

हिरवा मका चार विकणे आहे Hirawa Maka chara Vikne Solapur

Featured जगदंबा द्राक्ष नर्सरी

जगदंबा द्राक्ष नर्सरी  सर्व प्रकारच्या द्राक्ष लागवडीसाठी परिपूर्ण नर्सरी आमच्याकडे द्राक्षाची एस.एस.एन., आर.के., सुपर सोनका व इतर सर्व जातीची कलम केलेली उत्तम दर्जाची रोपे मिळतील.  पहिल्याच वर्षात उत्पन्न चालू  सर्वात मोठी द्राक्षाची नामांकित नर्सरी … Solapur

Kdknath Chicken

कडकनाथ कोंबड्या विक्रीसाठी उपलब्ध  Solapur

Shri Enterprises

E_rcJ2jvKuQE_rcJ2jvKuQ Sangli


Report this ad