Ahmadnagar vikas kakade
13-07-18 0 Hits

Type: Sale


उत्तम प्रतीचे डांळीब विक्रीसाठी उपलब्ध 

भगवा झाडे - 800 

कॅरेट - 700 मु पो गोरेगांव ता पारनेर जि
अहमदनगर मो.8007133300 9921994994

मु पो गोरेगांव ता पारनेर जि अहमदनगर


Send Message Phone: 8007133300


QR code

Related ads

wheat

नमस्कार  मला ४९६ गहू विकत पाहिजे १० ते ३० क्विंटल अहमदनगर मध्ये  पर्यंत  Ahmadnagar

मका चारा विकत घेणे आहे

गायीला चारा करण्यासाठी चार पाच एकर मका पिक घेणे आहे  Ahmadnagar

sweet corn

1/2 ekr sweetcorn vikane ahe.  price - 5Rs/Kg. Contact person-Swapnil Mobile no- 9673561243, 7020491148 Ahmadnagar

fish

मत्स्य कटला, राहु, = 25 हजार.  मासे विकणे आहे  अमोल भगवानराव डाके.  सारोळा बद्दी, जामखेड रोड. तालुका- नगर. जिल्हा- अहमदनगर. मो. ९९२१७५३५०९\९८५०४०४३३९ amoldake573@gmail.com Ahmadnagar

Fertiliser

कोंबडी खात विकणे आहे  Ahmadnagar


Report this ad