Ahmadnagar विकास रावसाहेब काकडे
14-08-17 0 Hits


Sell a best quality pomegranate
Varity: tissue bhagwa
Wt 200+ 
400 caret daily
700 plants

उत्तम प्रतीचा डाळिंब विकणे आहे
जात - टिश्यु भगवा 200+ = 400 कॅरेट
झाड= ७०० आहे

काकडे विकास रावसाहेब मु पोगोरेगाव ता- पारनेर जि -अहमदनगर


Send Message Phone: 9767236822


QR code

Related ads

Sweet corn sugar 75

Sweet corn sugar75 for sell स्वीट कॉर्न शुगर 75 विकणे आहे 9766349725 /7972905776 Ahmadnagar

डाळींब बाग वाट्याने देने आहे

7 1/2  एकर बाग आहे  संपकॆ साधा. 9850073208  Maharashtra

2.5 एकर शेत जमीन विकने आहे

पाथर्डी जि-अहमदनगर पासुन पाच कीलोमिटर आंतरावर डांगेवाडी शिवारात साकेगाव ते बाभळगांव रोड लगत सर्वे नं-29 मधे 44 आर व सर्वे-46 मधे 58 आर क्षेत्र,एक विहीर सर्वे नं-29 मधे,शेत जमीनीच्या वरच्या आंगास बाभळगांव नदी वरील पाझर तलाव आहे तरी योग्य कींमत आल्यास शेत… Ahmadnagar

Organic Onion for sell

सेंद्रिय पद्धतीचा कांदा विकणे आहे  Number 1 ONION with large round shape , Red colour ONION  Ahmadnagar

Buy a 496 wheat

Buy 10 quental 496 wheat 10 क्विंटल496 गहू विकत घेणे आहे Ahmadnagar


Report this ad