Price : ₹30 Parbhani District Vishwanath Dahe
06-03-18 0 Hits


नैसर्गिक शेतीपासून बनवलेली गावरान दगडी ज्वारी विकणे आहे 

A 3 गुरुपुष्प अपार्टमेंट, शरदाश्रम कॉलोनी, निराळा बाजार औरंगाबाद 431001


Send Message Phone: 9423783151


QR code

Related ads

Organic farming

आमच्या कडे सैंदीय शेतीतील चवीला गोड अशी ज्वारी योग्य भावात मिळेल Ahmadnagar

डांगर

चक्की(डागर) विकणे आहे  Parbhani District

तुतीचे बेणे मिळतील

आमच्याकडे तुतीचे बेणे मिळतील  8600410045 Parbhani District

आमच्याकडे पूर्ण सेंद्रिय खत मिळते

1 एकर साठी 6 लिटर सेंद्रिय खत येतो दुसरा कुठल्याही खताची गरज नाही ते ही फक्त 4500/- मध्ये एक किट  आणि 2 एकर शेती साठी 12 लिटर येते  ₹  8500/- मध्ये  तर चला तर मग जहर मुक्त शेती करूया  Parbhani District

Dal

सर्व प्रकारच्या अन पाँलिस डाळी मिळतील  तुरडाळ  चनाडाळ  मुगडाळ उडिदडाळ  मसुरडाळ मिळतील.  Parbhani District


Report this ad