Satara Division Aniket Sulake
18-10-17 0 Hits


चांगल्या  जातीची टोमॅटो seeds पाहिजे.
 फळ गोल व मोठे  असावे. 
जात रोगट नसावी
बियाणे  उत्तम  प्रतीचे  असावे 
तसेच फळे लवकर. येणारी जात असावी. 

At mungasewadi post parkhandi tai wai dist satara state maharastra


Send Message Phone: 8390277134


QR code

Related ads

शेडनेट करने आहे

सातारा येथे 10 गुंटा जागेवर शेडनेट करने आहे Satara Division

Tomatos

खेडशिवापुर, पुणे येथे दररोज ५००कीलो टोमॅटो  विक्रीस उपलब्ध   संपर्क ९६६५८०८०१६ Pune Division

जमिन भाडे करारावर पाहिजे

1-3 एकर जमिन भाडेकराराने 15 year साठि पाहिजे पोल्टी साठी सातारा भागात  Satara Division

चारा

कडबा चारा पाहिजे संपर्क 8888492530 Satara Division

Boar Goat For Sell

12 शेळ्या विकणे आहे 12 boar goat for sale  Satara Division


Report this ad