Ahmadnagar आकाश ससाणे
01-02-19 0 Hits

Type: Sale


आपण लाकडी चरक हे गोड बाभळी पासून बनवतो.
हा रस आरोग्याला चांगला आहे. 
लोखंड गंजत आणि त्याचा रस आरोग्याला हानिकारक आहे. कारण लोखंड गंजल्यामुळे उसाचा रस काढतांना त्यामध्ये लोखंडाचे कण जातात . 
इंजिन वर आपण लाकडी चरक फिट करून देतो.
त्यामुळे रस काढतानी त्रास कमी होतो. 
त्याच प्रमाणे बैलचरक सुद्धा आपण बनवतो...

पाथर्डी अहमदनगर


Send Message Phone: 9730379911


QR code

Related ads

Winners super fast

                          जैविक खत विनर्स सुपर फास्ट-  (उत्पादनामधे 35ते40%वाढीसाठी)  घरपोहच सेवा होनारे फायदे=  मातीमधिल जीवानु टीकवून ठेवन्याचे काम करते.  उगवन क्षमतेसाठी चं|गला फायदा.   प्रकाश संश्लेषनामध्ये वाढ करते.  फुलकलिची संख्या वाढते. … Ahmadnagar

fish

मत्स्य कटला, राहु, = 25 हजार.  मासे विकणे आहे  अमोल भगवानराव डाके.  सारोळा बद्दी, जामखेड रोड. तालुका- नगर. जिल्हा- अहमदनगर. मो. ९९२१७५३५०९\९८५०४०४३३९ amoldake573@gmail.com Ahmadnagar

agriculture company

we want details of company who make direct Contract for farming. ready to work flexibly  Gujarat

onion

माझ्या शेतात थेट विक्रीसाठी कांदा आहे 100 गोण्या  I have onion for sale from direct my farm  Quantity-100 bags. Ahmadnagar

plastic fruit and vegetable crates

plastic crates for  vegetables and fruits for sell . Best quality crates some important features as pointed bellows Best quality of plastic used Very Strong Unbreakable Long life Variety of colours available Variety of size available To know the quality… Pune Division


Report this ad