Price : ₹1000 Ahmadnagar Akshay
16-05-18 0 Hits

Type: Sale


आमच्या कडे चांगल्या प्रतीचा पंचगंगा वाणाचा कांदा शेतातून विकणे आहे ,मु.पो. टाकळीमिया, ता.राहुरी, जि. अहमदनगर

Ap Taklimiya Tal Rahuri Dist Ahmednagar


Send Message Phone: 9595112286


QR code

Related ads

Turmeric powder

सेलम जातीची हळद पावडर विकणे आहे स्वतःहा घरी बनवलेली उत्तम हळद Selam jaatichi Maharashtra

2.5 एकर शेत जमीन विकने आहे

पाथर्डी जि-अहमदनगर पासुन पाच कीलोमिटर आंतरावर डांगेवाडी शिवारात साकेगाव ते बाभळगांव रोड लगत सर्वे नं-29 मधे 44 आर व सर्वे-46 मधे 58 आर क्षेत्र,एक विहीर सर्वे नं-29 मधे,शेत जमीनीच्या वरच्या आंगास बाभळगांव नदी वरील पाझर तलाव आहे तरी योग्य कींमत आल्यास शेत… Ahmadnagar

Featured 25 एकर शेत जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध

श्रीगोंदा तालुक्यातील क्लियर टायटल असेलेल बागायती क्षेत्र योग्य किमतीत त्वरित विकणे आहे  २५ एकर सलग क्षेत्र आहे  श्रीगोंदा ते सिद्धटेक रस्त्यालगत, श्रीगोंद्या पासून १५ ते २० km अंतरावर डांबरी रस्त्यापासून अंदाजे ३ km आतमध्ये क्षेत्र आहे   सदर च्या… Ahmadnagar

Winners super fast

                          जैविक खत विनर्स सुपर फास्ट-  (उत्पादनामधे 35ते40%वाढीसाठी)  घरपोहच सेवा होनारे फायदे=  मातीमधिल जीवानु टीकवून ठेवन्याचे काम करते.  उगवन क्षमतेसाठी चं|गला फायदा.   प्रकाश संश्लेषनामध्ये वाढ करते.  फुलकलिची संख्या वाढते. … Ahmadnagar

Ginger for sale

One acre ginger for sale as and where basis ex farm Rate.Rs.54000/ton loading handling extra Satara Division


Report this ad